Túraútvonalak

1.    Póstelek – Doboz (Wenckheim kastélypark)
Útvonal: 10 km


Az útvonal célállomás a Dobozi Wenckheim kastélypark. A volt kastély mögött a Holt-Fekete-Körös ágától körülölelve 3,7 hektáros kastélypark fekszik, melyet az 1880-as években alakítottak ki a Wenckheimek angol stílusban. Jellemző fái: kocsányos tölgyek, platánfák, hársak, vadgesztenyék, páfrányfenyő és erdei fenyő facsoportok. A park 1979 óta természetvédelmi terület, Doboz Nagyközség vezetősége ennek a parknak a rehabilitációját elsőrangú feladatnak tekinti.
A Kastélypark a nagyközség központjában a Holt-Fekete-Körös és a Vésztői út által határolt 3,7 hektáros természetvédelmi terület. Az 1850-es években a Wenckheim grófok létesítették. A parkban több százévesnél is idősebb gyönyörű fa látható. Az elhanyagolt, ligetes angolparkban találjuk a családi mauzóleumot és a kápolnát is (1896-1902). 1902-ben szentelte fel Radnay Farkas kanonok a később részletesen bemutatott Szent Kereszt kápolnát és Wenckheim-kriptát.

1

A Szent Kereszt kápolna és a Wenckheim-kripta

2.    Póstelek – Gyula (Vár, Várfürdő, Almássy kastély)
Útvonal: 10 km

Az útvonal célállomása az Almássy kastély. Mivel a kastély az Almásy család tulajdonába került (a wenckheim családtól) Wenckheim Frigyes és Wenckheim Krisztina vissza akarta vásárolni a Wenckheim családnak, de az Almásy család nem akarta eladni reális áron! Emiatt épült meg Szabadkígyóson a Wenckheim család -és akkor Magyarország- egyik legnagyobb és legimpozánsabb, valamint legmodernebb kastélya!

2

3.    Póstelek – Békéscsaba (Munkácsy Múzeum)
Útvonal: 9 km

Az útvonal célállomása a Békéscsabai Munkácsy Múzeum. Az intézményt az 1899-ben megalakult Békéscsabai Múzeumi Egyesület hozta létre. A gyűjteményfejlesztés kiterjedt a régészet, a néprajz, a képzőművészet, a történeti emlékek, a numizmatika, az iparművészet, a természetrajz, valamint a paleontológia területére is.
1910-ben a város múzeumpártoló vezetőtestülete a tekintélyessé nőtt gyűjtemény számára új épületet terveztetett Wágner József helyi építésszel. A neoklasszicista épületet - amely ma is a múzeum otthona - 1914-ben avatták fel.
A múzeumot a nagy realista festőről, Munkácsy Mihályról (Munkács 1844 - Endenich 1900) nevezték el, aki gyermekkorát Békéscsabán töltötte.
Az intézménynek jelenleg közel 170 ezer régészeti, 10 ezer néprajzi, 5500 képzőművészeti, 4500 történeti és több ezer természettudományi műtárgya van. 37 ezer tételes történeti adattára és majd 50 ezer felvételből álló fotótára is jelentős.
Legfontosabb műtárgyai között tartják számon a Munkácsy Mihály relikvia gyűjteményt, (személyes használati tárgyai, fotók életéről, műveiről, modelljeiről, írásos dokumentumok) festményeit, a magyarországi szlovákok és románok hagyományos kultúrájának emlékeit, valamint a madártani gyűjteményt is.

3
4.    Póstelek – Gerla (Wenckheim kastély)
Útvonal: 2,4 km

Az útvonal célállomása a Gerlai Wenckheim kastély. Gerla közigazgatásilag Békéscsabához tartozik, mint annak VIII. kerülete. A 37 szobás házat Ybl Miklóssal terveztette Wenckheim Károly. A kastélyhoz kápolna is tartozik.
1861-ben gróf Wenckheim Károly építette a kápolnát. Kezdetben kapucinus szerzetesek látták el a szolgálatot. 1951-ben a kápolnában bevezették a villanyvilágítást. Hosszúsága 13 méter, szélessége 6 méter, toronymagassága 15 méter. A kápolna a kastélyba van beépítve, a tető fölött timpanon, benne toronyóra. A nyitott toronyban egy kb. 40 cm átmérőjű harang.
A szentély színes üvegablakán Szűz Mária mennybevétele látható, a bal oldalin Szent István fölajánlja a koronát Máriának, a jobb oldalin pedig Szent Károly alakja látható. A templombelső festése neogót stílusú. Fából készült neogót oltár tabernákulummal, mögötte, a sekrestye. Az oltár jobb oldalán Mária szobor, a baloldalon Jézus Szíve szobor 1905-ből. A kórus két vasoszlopon nyugszik. Jobbra hátul vörös márvány keresztelőkút fémborítással. Jobb oldalon hátul Szent Péter, vele szemben Szent Antal szobra. Balra nyílik a kórusfeljáró fából készült csigalépcsője.
Az egykori kastély maradványai közül igen jelentős egy 600 cm törzstermetű kocsányos tölgy.

4